THUYỀN NHIÊU LỘC

Vé tour du ngoạn trên Thuyền Nhiêu Lộc

Vé tour du ngoạn trên Thuyền Nhiêu Lộc

DU NGOẠN KÊNH NHIÊU LỘC BẰNG THUYỀN

Thời gian 1 tiếng (khách tự chọn thời gian)

Thời gian hoạt đông từ 08h00 đến 21h00

Giá vé:
250.000

Vé tàu ăn tối trên Thuyền Nhiêu Lộc

Vé tàu ăn tối trên Thuyền Nhiêu Lộc

ĂN TỐI TRÊN THUYỀN NHIÊU LỘC

Mỗi ngày

Giá vé:
420.000