Tour Đà Nẵng - Hội An - Huế

Tour Đà Nẵng - Huế - Sài Gòn (MS 271)

Tour Đà Nẵng - Huế - Sài Gòn (MS 271)

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Đi và về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 5, 7 hàng tuần

Giá tour:
1.480.000

Tour Đà Nẵng - Huế - Sài Gòn (MS 270)

Tour Đà Nẵng - Huế - Sài Gòn (MS 270)

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi và về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 6, CN hàng tuần

Giá tour:
3.278.000

Tour Đà Nẵng - Huế - Đồng Hới - Sài Gòn (MS 269)

Tour Đà Nẵng - Huế - Đồng Hới - Sài Gòn (MS 269)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi và về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 6, CN hàng tuần

Giá tour:
4.178.000

Tour Huế - Đồng Hới - Động Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An - Sài Gòn (MS 268)

(MS 268A)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi và về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần

Giá tour:
4.178.000

Tour Đà Nẵng - Hội An - Huế - Sài Gòn (MS 266)

Tour Đà Nẵng - Hội An - Huế - Sài Gòn (MS 266)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi và về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 5,7 hàng tuần

Giá tour:
4.178.000

Tour Huế - Đồng Hới - Động Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An - Sài Gòn (MS 267)

Tour Huế - Đồng Hới - Động Thiên Đường -  Đà Nẵng - Hội An - Sài Gòn (MS 267)

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Đi và về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần

Giá tour:
5.078.000

Tour Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Sài Gòn (MS 265)

Tour Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Sài Gòn (MS 265)

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Đi và về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 5,7 hàng tuần

Giá tour:
5.078.000