TOUR MIỀN TRUNG, TRUNG & BẮC

Tour Đà Nẵng - Huế - Sài Gòn (MS 271)

Tour Đà Nẵng - Huế - Sài Gòn (MS 271)

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Đi và về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 5, 7 hàng tuần

Giá tour:
1.480.000

Tour Đà Nẵng - Huế - Sài Gòn (MS 270)

Tour Đà Nẵng - Huế - Sài Gòn (MS 270)

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi và về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 6, CN hàng tuần

Giá tour:
3.278.000

Tour Đà Nẵng - Huế - Đồng Hới - Sài Gòn (MS 269)

Tour Đà Nẵng - Huế - Đồng Hới - Sài Gòn (MS 269)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi và về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 6, CN hàng tuần

Giá tour:
4.178.000

Tour Huế - Đồng Hới - Động Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An - Sài Gòn (MS 268)

(MS 268A)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi và về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần

Giá tour:
4.178.000

Tour Đà Nẵng - Hội An - Huế - Sài Gòn (MS 266)

Tour Đà Nẵng - Hội An - Huế - Sài Gòn (MS 266)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi và về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 5,7 hàng tuần

Giá tour:
4.178.000

Tour Huế - Đồng Hới - Động Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An - Sài Gòn (MS 267)

Tour Huế - Đồng Hới - Động Thiên Đường -  Đà Nẵng - Hội An - Sài Gòn (MS 267)

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Đi và về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần

Giá tour:
5.078.000

Tour Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Sài Gòn (MS 265)

Tour Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Sài Gòn (MS 265)

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Đi và về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 5,7 hàng tuần

Giá tour:
5.078.000

Tour Buôn Mê Thuộc - Hồ Lăk - Buôn Jun - Buôn Đôn - Sài Gòn (MS 255)

Tour Buôn Mê Thuộc - Hồ Lăk - Buôn Jun - Buôn Đôn - Sài Gòn (MS 255)

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Giá tour:
2.375.000

Tour Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kon Tum (MS 252)

Tour Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kon Tum (MS 252)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 4, 6 hàng tuần

Giá tour:
4.115.000

Tour Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kon Tum - Sài Gòn (MS 250)

Tour Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kon Tum - Sài Gòn (MS 250)

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Giá tour:
4.760.000

Tour Đà Lạt - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Sài Gòn (MS 285)

Tour Đà Lạt - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Sài Gòn (MS 285)

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3, 5 hàng tuần

Giá tour:
6.622.000

Tour Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Sài Gòn (MS 281)

Tour Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Sài Gòn (MS 281)

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3, 5 hàng tuần

Giá tour:
6.965.000

Tour Đà Lạt - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Phong Nha Kẽ Bàng - Sài Gòn (MS 284)

Tour Đà Lạt - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Phong Nha Kẽ Bàng - Sài Gòn (MS 284)

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3, 5 hàng tuần

Giá tour:
7.522.000

Tour Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Phong Nha Kẽ Bàng - Sài Gòn (MS 280)

Tour Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Phong Nha Kẽ Bàng - Sài Gòn (MS 280)

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3, 5 hàng tuần

Giá tour:
7.865.000

Tour Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Sài Gòn (MS 283)

Tour Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Sài Gòn (MS 283)

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3 hàng tuần

Giá tour:
8.464.000

Tour Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Phong Nha Kẽ Bàng - Sài Gòn (MS 282)

Tour Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Phong Nha Kẽ Bàng - Sài Gòn (MS 282)

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3 hàng tuần

Giá tour:
9.364.000

Tour Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Hà Nội - Sài Gòn (MS 301)

Tour Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Hà Nội -  Sài Gòn (MS 301)

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3, 5 hàng tuần

Giá tour:
12.664.000

Tour Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Hà Nội - Sài Gòn (MS 303)

Tour Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Hà Nội - Sài Gòn (MS 303)

Thời gian: 13 ngày 12 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3 hàng tuần

Giá tour:
14.160.000

Tour Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Sapa - Sài Gòn (MS 300)

Tour Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Sapa - Sài Gòn (MS 300)

Thời gian: 14 ngày 13 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3, 5 hàng tuần

Giá tour:
16.364.000

Tour Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Lào Cai - Sapa - Sài Gòn (MS 302)

Tour Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Lào Cai - Sapa - Sài Gòn (MS 302)

Thời gian: 16 ngày 15 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3 hàng tuần

Giá tour:
17.860.000

Tour Đà Lạt - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Hà Nội - Hạ Long - Sài Gòn (MS 305)

Tour  Miền Trung

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3, 5 hàng tuần

Giá tour:
12.320.000

Tour Đà Lạt - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Hà Nội - Hạ Long - Lào Cai - Sapa - Sài Gòn (MS 304)

Tour Miền Trung

Thời gian: 14 ngày 13 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3, 5 hàng tuần

Giá tour:
16.020.000

Tour Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Hà Nội - Sài Gòn (MS 311)

Tour  Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Hà Nội - Sài Gòn (MS 311)

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 5,7 hàng tuần

Giá tour:
10.026.000

Tour Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Lào Cai - Sapa - Sài Gòn (MS 310)

Tour  Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đồng Hới - Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Lào Cai - Sapa - Sài Gòn (MS 310)

Thời gian: 12 ngày 11 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3, 5 hàng tuần

Giá tour:
13.726.000

Tour Hà Nội - Lào Cai - Sapa (MS 353)

Tour Hà Nội - Lào Cai - Sapa (MS 353)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi và về bằng tàu hỏa

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hànhChủ nhật hàng tuần

Giá tour:
3.700.000

Tour Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Sài Gòn (MS 352)

Tour  Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Sài Gòn (MS 352)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hànhThứ 3,5 hàng tuần

Giá tour:
3.998.000

Tour Hà Nội - Sapa - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Sài Gòn (MS 351)

Tour  Hà Nội - Sapa - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Sài Gòn (MS 351)

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Chủ nhật hàng tuần

Giá tour:
7.598.000

Tour Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Lào Cai - Sapa - Sài Gòn (MS 350)

Tour  Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh - Hạ Long - Lào Cai - Sapa - Sài Gòn (MS 350)

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Phương tiện: Đi xe, về bằng máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3,5 hàng tuần

Giá tour:
7.698.000