Tour Sài Gòn - Nha Trang

Tour Nha Trang 3 Ngày 3 Đêm (MS 207)

Tour Nha Trang 3 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 3 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi tàu hỏa - về tàu hỏa

Khởi hành: 

         

Giá tour:
2.022.000

Tour Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm (MS 210)

Tour Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi máy bay/xe chất lượng cao - về xe 

Khởi hành: 
Giá tour:
2.064.000

Tour Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm (MS 212)

Tour Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi xe - về máy bay

Khởi hành: 

               

Giá tour:
2.064.000

Tour Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm (MS 211)

Tour Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: 

Giá tour:
2.204.000

Tour Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm (MS 209)

Tour Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm

 Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi bằng máy bay - về bằng máy bay

Khởi hành: 

           

Giá tour:
2.562.000

Tour Nha Trang 3 Ngày 3 Đêm (MS 206)

Tour Nha Trang 3 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 3 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi xe - về tàu hỏa

Khởi hành: 

Giá tour:
2.598.000

Tour Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm (MS 208)

Tour Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi xe - về máy bay

Khởi hành: 

            

Giá tour:
2.702.000

Tour Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm Dốc Lết - Suối Hoa Lan (MS 205)

Tour Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe

Khởi hành:

          

Giá tour:
2.792.000