Tour Sài Gòn - Miền Tây - Phú Quốc

Tour Du Lịch Miền Tây 5 Ngày 4 Đêm (MS 144)

Tour Miền Tây Phú Quốc

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Đi máy bay - về tàu cao tốc và xe

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: 

Giá tour:
5.935.000

Tour Du Lịch Miền Tây Phú Quốc 5 Ngày 4 Đêm (MS 142)

Tour Miền Tây Phú Quốc

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Đi xe và tàu cao tốc - về máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành

Giá tour:
5.935.000

Tour Du Lịch Miền Tây Phú Quốc 6 Ngày 5 Đêm (MS 145)

Tour Miền Tây Phú Quốc

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Đi xe - về máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3, 7 hàng tuần

Giá tour:
5.982.000

Tour Du Lịch Miền Tây 6 Ngày 5 Đêm (MS 148)

Tour Miền Tây Phú Quốc

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Đi xe - về máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3, 7 hàng tuần

Giá tour:
6.278.000

Tour Du Lịch Miền Tây Phú Quốc 8 Ngày 7 Đêm (MS 149)

Tour Miền Tây Phú Quốc

Thời gian8 ngày 7 đêm

Phương tiện: Đi xe  - về máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành:

Giá tour:
8.503.000