Tour Sài Gòn - Đà Lạt

Tour Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm (MS 225)

Tour Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi máy bay/xe chất lượng cao, về xe

Khởi hành: 

                  

Giá tour:
1.768.000

Tour Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm (MS 223)

Tour Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi máy bay/xe chất lượng cao về xe.

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: 

Giá tour:
1.768.000

Tour Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm (MS 224)

Tour Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe.

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: 

Giá tour:
2.068.000

Tour Du Lịch Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm (MS 222)

Tour Du Lịch Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: 

Giá tour:
2.360.000

Du Lịch Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm (MS 221)

Du Lịch Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi xe - về máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: 

Giá tour:
2.516.000

Tour Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Thác Giang Điền - Đường Hầm Điêu Khắc (MS 220)

Tour Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: 

Giá tour:
2.626.000