TOUR MIỀN NAM, NAM & TRUNG

Tour Sài Gòn - Vũng Tàu (MS 182)

Tour Vũng Tàu

Thời gian: 1 ngày

Phương tiện: Đi xe - về xe

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Chủ nhật hàng tuần

Giá tour:
495.000

Tour Sài Gòn - Vũng Tàu - Long Hải (MS 183)

Tour Vũng Tàu Long Hải

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Giá tour:
1.544.000

Tour Mũi Né - Hòn Rơm - Tà Cú 2 Ngày (MS 200)

Tour Phan Thiết 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Giá tour:
1.398.000

Tour Phan Thiết 2 Ngày 1 Đêm Hải Đăng Kê Gà - Lâu Đài Rượu Vang RD (MS 202)

Tour Phan Thiết 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Giá tour:
1.398.000

Tour Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm (MS 225)

Tour Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi máy bay/xe chất lượng cao, về xe

Khởi hành: 

                  

Giá tour:
1.768.000

Tour Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm (MS 223)

Tour Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi máy bay/xe chất lượng cao về xe.

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: 

Giá tour:
1.768.000

Tour Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm (MS 224)

Tour Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe.

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: 

Giá tour:
2.068.000

Tour Du Lịch Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm (MS 222)

Tour Du Lịch Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: 

Giá tour:
2.360.000

Du Lịch Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm (MS 221)

Du Lịch Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi xe - về máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: 

Giá tour:
2.516.000

Tour Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Thác Giang Điền - Đường Hầm Điêu Khắc (MS 220)

Tour Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: 

Giá tour:
2.626.000

Tour Nha Trang 3 Ngày 3 Đêm (MS 207)

Tour Nha Trang 3 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 3 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi tàu hỏa - về tàu hỏa

Khởi hành: 

         

Giá tour:
2.022.000

Tour Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm (MS 210)

Tour Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi máy bay/xe chất lượng cao - về xe 

Khởi hành: 
Giá tour:
2.064.000

Tour Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm (MS 212)

Tour Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi xe - về máy bay

Khởi hành: 

               

Giá tour:
2.064.000

Tour Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm (MS 211)

Tour Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: 

Giá tour:
2.204.000

Tour Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm (MS 209)

Tour Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm

 Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi bằng máy bay - về bằng máy bay

Khởi hành: 

           

Giá tour:
2.562.000

Tour Nha Trang 3 Ngày 3 Đêm (MS 206)

Tour Nha Trang 3 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 3 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi xe - về tàu hỏa

Khởi hành: 

Giá tour:
2.598.000

Tour Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm (MS 208)

Tour Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi xe - về máy bay

Khởi hành: 

            

Giá tour:
2.702.000

Tour Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm Dốc Lết - Suối Hoa Lan (MS 205)

Tour Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe

Khởi hành:

          

Giá tour:
2.792.000

Tour Nha Trang - Đà Lạt (MS 238)

Tour Nha Trang Đà Lạt

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi máy bay/xe chất lượng cao - về xe

Khởi hành: 

            

Giá tour:
2.842.000

Tour Nha Trang - Đà Lạt (MS 237)

Tour Nha Trang Đà Lạt

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Khởi hành: 

 

Giá tour:
3.230.000

Tour Nha Trang - Đà Lạt (MS 236)

Tour Nha Trang Đà Lạt

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Đi xe - về máy bay

Khởi hành: 

       

Giá tour:
3.360.000

Tour Nha Trang - Đà Lạt (MS 235)

Tour Nha Trang Đà Lạt

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe

Khởi hành: 

            

Giá tour:
3.480.000

Tour Phan Thiết - Đà Lạt (MS 244)

Tour Phan Thiết - Đà Lạt

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành:

Giá tour:
3.198.000

Tour Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt (MS 243)

Tour Phan Thiết Nha Trang Đà Lạt

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Đi xe - về xe

Khởi hành: 

Giá tour:
6.074.000

Tour Du Lịch Miền Tây 5 Ngày 4 Đêm (MS 144)

Tour Miền Tây Phú Quốc

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Đi máy bay - về tàu cao tốc và xe

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: 

Giá tour:
5.935.000

Tour Du Lịch Miền Tây Phú Quốc 5 Ngày 4 Đêm (MS 142)

Tour Miền Tây Phú Quốc

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Đi xe và tàu cao tốc - về máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành

Giá tour:
5.935.000

Tour Du Lịch Miền Tây Phú Quốc 6 Ngày 5 Đêm (MS 145)

Tour Miền Tây Phú Quốc

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Đi xe - về máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3, 7 hàng tuần

Giá tour:
5.982.000

Tour Du Lịch Miền Tây 6 Ngày 5 Đêm (MS 148)

Tour Miền Tây Phú Quốc

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Đi xe - về máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành: Thứ 3, 7 hàng tuần

Giá tour:
6.278.000

Tour Du Lịch Miền Tây Phú Quốc 8 Ngày 7 Đêm (MS 149)

Tour Miền Tây Phú Quốc

Thời gian8 ngày 7 đêm

Phương tiện: Đi xe  - về máy bay

Loại tour: Tour trọn gói

Khởi hành:

Giá tour:
8.503.000