Tour Củ Chi Nửa Ngày

Tour Du Lịch Củ Chi Nửa Ngày

Tour Du Lịch Củ Chi

Du Lịch Củ Chi Nửa Ngày

Phương tiện: Đi xe - về xe

Loại tour: Hàng ngày

Khởi hành: Mỗi ngày

Giá tour:
100.000

Tour Củ Chi - Nửa Ngày

Tour Củ Chi - Nửa Ngày

Tour Củ Chi Nửa Ngày

Phương tiện: Đi xe - về xe

Loại tour: Hàng ngày

Khởi hành: Mỗi ngày

Giá tour:
100.000

Tour Du Lịch Củ Chi - Nửa Ngày

Tour Du Lịch Củ Chi - Nửa Ngày

Tour Củ Chi Nửa Ngày Bằng Tàu

Phương tiện: Đi tàu - về xe/ đi tàu về tàu

Loại tour: Hàng ngày

Khởi hành: Mỗi ngày

Giá tour:
530.000

Tour Du Lịch Địa Đạo Củ Chi Nửa Ngày

Tour Du Lịch Địa Đạo Củ Chi Nửa Ngày

Tour Củ Chi Bằng Tàu Nửa Ngày

Phương tiện: Đi tàu - về tàu / đi tàu - về xe

Loại tour: Hàng ngày

Khởi hành: Mỗi ngày

Giá tour:
1.100.000