TÀU ELISA

Múa Rối Nước Rồng Vàng

Múa Rối Nước Rồng Vàng
Suất biễu diễn: 17:00 -> 17:50 , 18:30 -> 19:20
Thời gian: 50 phút 
Phương tiện: Tự túc
Biểu diễn: Mỗi ngày
Phòng vé múa rối chúng tôi xuất vé chính cho khách hàng.
Giá vé:
250.000

Ăn tối trên tàu Elisa

Tàu Elisa

ĂN TỐI TRÊN TÀU ELISA 

Giá vé:
1.000.000