ĂN TỐI TRÊN TÀU

Ăn tối trên Tàu Con Cá

ăn tối trên tàu con cá giá rẻ
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SETMENU (VIỆT NAM 1/TRUNG QUỐC 1) CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 290.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 20.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 04 ĐẾN 07 NGƯỜI => GIẢM CÒN 270.000/1 NGƯỜI (SETMENU VN1/TQ1)
* GIẢM 30.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 260.000/1 NGƯỜI (SETMENU VN1/TQ1)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 260.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SETMENU VN1/TQ1).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU. 
TÀU BẾN NGHÉ NGHỈ TẾT (TỪ 23/01/2020 -  27/01/2020, TỨC NGÀY 29 ĐẾN MÙNG 3 TẾT AL)
MÙA TẾT GIÁ TĂNG: 20.000 / 1 KHÁCH (ÁP DỤNG TỪ 20/01/2020 - 03/02/2020, TỨC NGÀY 26 ĐẾN MÙNG 10 TẾT AL)

Giá vé:
260.000

Ăn tối trên Tàu Sài Gòn

Tàu Sài Gòn
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SETMENU Á1 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 290.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 20.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 04 ĐẾN 07 NGƯỜI => GIẢM CÒN 270.000/1 NGƯỜI (SETMENU Á1)
* GIẢM 30.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 260.000/1 NGƯỜI (SETMENU Á1)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...(KHÔNG ÁP DỤNG CHO CÁC MENU VIP)
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 260.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SETMENU Á1).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.
TÀU SÀI GÒN NGHỈ TẾT (TỪ 22/01/2020 -  27/01/2020, TỨC NGÀY 28 ĐẾN MÙNG 3 TẾT AL)

Giá vé:
260.000

Ăn tối trên tàu Indochina Queen

Ăn tối trên tàu Indochina Queen
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SET MENU INDO 1/ INDO 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 350.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 340.000/1 NGƯỜI (SET INDO 1/INDO 2)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 340.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SET INDO 1/INDO 2).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.
QUÝ KHÁCH CHỌN SET MENU NÀO THÌ SẼ ĂN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MÓN TRONG SET MENU ĐÓ
TÀU INDOCHINA QUEEN NGHỈ TẾT (TỪ 24/01/2020 -  29/01/2020, TỨC NGÀY 30 ĐẾN MÙNG 5 TẾT AL)
 
Giá vé:
340.000

Ăn Tối Trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương

an toi tren tau nu hoang dong duong
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SET MENU INDO 1/ INDO 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 350.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 340.000/1 NGƯỜI (SET INDO 1/INDO 2)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 340.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SET INDO 1/INDO 2).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.
QUÝ KHÁCH CHỌN SET MENU NÀO THÌ SẼ ĂN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MÓN TRONG SET MENU ĐÓ 
TÀU INDOCHINA QUEEN NGHỈ TẾT (TỪ 24/01/2020 -  29/01/2020, TỨC NGÀY 30 ĐẾN MÙNG 5 TẾT AL)

 

Giá vé:
340.000

Ăn Buffet tối trên Tàu Indochina Queen

Ăn Buffet tối trên Tàu Indochina Queen
GHI CHÚ: GIÁ BÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 450.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 440.000/1 NGƯỜI
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 440.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA QUÝ KHÁCH PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN.
TÀU INDOCHINA QUEEN NGHỈ TẾT (TỪ 24/01/2020 -  29/01/2020, TỨC NGÀY 30 ĐẾN MÙNG 5 TẾT AL)

Giá vé:
440.000

Ăn tối trên Tàu Bến Nghé

Tàu Bến Nghé
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SETMENU (VIỆT NAM 1/TRUNG QUỐC 1) CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 290.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 20.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 04 ĐẾN 07 NGƯỜI => GIẢM CÒN 270.000/1 NGƯỜI (SETMENU VN1/TQ1)
* GIẢM 30.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 260.000/1 NGƯỜI (SETMENU VN1/TQ1)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 260.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SETMENU VN1/TQ1).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU. 
TÀU BẾN NGHÉ NGHỈ TẾT (TỪ 23/01/2020 -  27/01/2020, TỨC NGÀY 29 ĐẾN MÙNG 3 TẾT AL)
MÙA TẾT GIÁ TĂNG: 20.000 / 1 KHÁCH (ÁP DỤNG TỪ 20/01/2020 - 03/02/2020, TỨC NGÀY 26 ĐẾN MÙNG 10 TẾT AL)

Giá vé:
260.000

Ăn tối trên tàu Indochina Junk

Tàu Indochina Junk
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SET MENU INDO 1/ INDO 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 350.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 340.000/1 NGƯỜI (SET INDO 1/INDO 2)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 340.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SET INDO 1/INDO 2).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.
QUÝ KHÁCH CHỌN SET MENU NÀO THÌ SẼ ĂN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MÓN TRONG SET MENU ĐÓ
TÀU INDOCHINA JUNK NGHỈ TẾT (TỪ 24/01/2020 -  29/01/2020, TỨC NGÀY 30 ĐẾN MÙNG 5 TẾT AL)

Giá vé:
340.000

Ăn tối trên Tàu Bonsai Legacy

Tàu Bonsai Legacy
 

 
Thời gian: 18h00 đến 19h00 lên tàu, 19h15 tàu chạy, 21h15 tàu cập bến

 

Phương tiện: Tự túc
 

 

Bến tàu: Cảng Sài Gòn Quận 4, TP HCM
 

CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI GIẢM 23% TRÊN GIÁ BÁN ->GIẢM CÒN 850.000/1 NGƯỜI
TÀU BONSAI LEGACY NGHỈ TẾT (TỪ 24/01/2020 -  26/01/2020, TỨC NGÀY 30 ĐẾN MÙNG 2 TẾT AL)

Giá vé:
850.000

Ăn tối trên tàu Sài Gòn Princess 950.000đ

 Ăn tối trên tàu Sài Gòn Princess
Giờ đón khách: 18h00 –> 19h00. Giờ tàu chạy: 19h15. Giờ cập bến: 21:15
Phương tiện: tự túc
Bến tàu: Cảng Sài Gòn, Số 5 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4. TP.HCM
DU THUYỀN SAIGON PRINCESS NGHỈ TẾT (TỪ 24/01/2020 - 26/01/2020, TỨC NGÀY 30 ĐẾN MÙNG 2 TẾT AL)

 

Giá vé:
950.000

Ăn tối trên Tàu Sài Gòn Sensation

Ăn tối trên Tàu Sài Gòn Sensation

ĂN TỐI TRÊN TÀU SÀI GÒN SENSATION   

Giờ đón khách: 17h00 - 19h25, giờ tàu chạy: 19h30 - 21h00, 21h00: tàu cập bến trả khách
DU THUYỀN SAIGON SENSATION NGHỈ TẾT (TỪ 24/01/2020 -  30/01/2020, TỨC NGÀY 30 ĐẾN MÙNG 6 TẾT AL)

Giá vé:
1.050.000

Ăn tối trên tàu Elisa

Tàu Elisa

ĂN TỐI TRÊN TÀU ELISA  

TÀU ELISA NGHỈ TẾT (TỪ 22/01/2020 -  29/01/2020, TỨC NGÀY 28 ĐẾN MÙNG 5 TẾT AL)

Giá vé:
0

Ăn tối trên du thuyền King Yacht 4 sao chỉ 1.000.000đ.

Tàu King Yacht

DU THUYỀN KING YACHT HIỆN ĐANG CHO THUÊ TÀU

Giá vé:
1.000.000

Tour ngắm bình minh trên sông Sài Gòn bằng du thuyền

Tour ngắm bình minh trên sông Sài Gòn bằng du thuyền

TOUR DU NGOẠN TRÊN SÔNG SÀI GÒN BUỔI SÁNG

Giá vé:
899.000

Tour ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn bằng Du Thuyền

Tour ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn bằng du thuyền

TOUR DU LỊCH TRÊN SÔNG SÀI GÒN BUỔI CHIỀU

Giá vé:
899.000

Múa Rối Nước Rồng Vàng

Múa Rối Nước Rồng Vàng
Suất biễu diễn: 17:00 -> 17:50 , 18:30 -> 19:20
Thời gian: 50 phút 
Phương tiện: Tự túc
Biểu diễn: Mỗi ngày
Đại lý múa rối nước chúng tôi xuất vé chính cho khách hàng và xuất vé gần sân khấu nhất có thể.
Giá vé:
270.000

Kịch Xiếc Teh Dar Show

kịch xiếc teh dar giá rẻ

KỊCH XIẾC TEH DAR "KỊCH XIẾC VĂN HÓA TÂY NGUYÊN"

Hạng vé 700.000đ =>Khuyến Mãi 30.000đ chỉ còn 670.000đ

Hạng vé 1.150.000đ =>Khuyến Mãi 50.000đ chỉ còn 1.100.000đ

Hạng vé 1.600.000đ =>Khuyến Mãi 70.000đ chỉ còn 1.530.000đ

Giá vé:
700.000

Kịch Xiếc À Ố Show

Kịch Xiếc À Ố Show

KỊCH XIẾC À Ố "KỊCH XIẾC VĂN HÓA VÙNG QUÊ MIỀN NAM VIỆT NAM"

Hạng vé 700.000đ =>Khuyến Mãi 30.000đ chỉ còn 670.000đ

Hạng vé 1.150.000đ =>Khuyến Mãi 50.000đ chỉ còn 1.100.000đ

Hạng vé 1.600.000đ =>Khuyến Mãi 70.000đ chỉ còn 1.530.000đ 

Giá vé:
700.000

Ăn Buffet trưa trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương

ăn buffet trưa trên tàu giá rẻ

ĂN BUFFET TRƯA TRÊN TÀU INDOCHINA QUEEN

Thời gian phục vụ bữa trưa từ 11h00 đến 14h00

Giá vé:
300.000

Ăn trưa trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương

ăn trưa trên tàu giá rẻ

ĂN TRƯA TRÊN TÀU NỮ HOÀNG ĐÔNG DƯƠNG

Thời gian phục vụ bữa trưa từ 11h00 đến 14h00

Giá vé:
250.000

ĂN TỐI TRÊN TÀU

 

Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta thường lựa chọn cho mình những quán ăn đẹp khi muốn trải nghiệm một bữa ăn đúng nghĩa. Cảnh có đẹp, không khí có mát mẻ, vui tươi, tâm hồn có sảng khoái thì món ăn luôn khiến người ta cảm thấy thích thú. Bạn đã từng thưởng thức bữa ăn tối trên tàu lung linh sắc màu lênh đênh trên dòng sông hiền hòa, thơ mộng. Nếu bạn chưa một lần, hãy tận dụng ngay cơ hội này để du ngoạn trên sông Sài Gòn và trải nghiệm bữa ăn tối trên Tàu Sài Gòn thật lãng mạn và hấp dẫn bạn nhé!
Chắc hẳn, không ít lần bạn được thưởng thức các món ngon trong khung cảnh nhà hàng, quán ăn đẹp, sang trọng, nhưng đến ăn tối trên Tàu Sài Gòn bạn sẽ được cảm nhận một không khí hoàn toàn khác. Tách biệt với không khí náo nhiệt của đường phố Sài Thành nhộn nhịp, lên tàu ăn tối trên tàu và rời bến, bạn như được lạc vào một thế giới thơ mộng, nơi mà bạn được phục vụ đúng như một vị khách quý. Ngồi tại bàn ăn tối trên tàu và lênh đênh trên sóng nước, bạn thỏa thích nhìn ngắm dòng sông Sài Gòn vào ban đêm lung linh sắc màu. Từ vị trí này, bạn mới thấy thành phố với nhiều tòa cao đẹp biết bao nhiêu vào buổi tối lên đèn.
Đêm đêm, trong tiếng sóng vỗ ì ầm vào mạn thuyền, du khách ăn tối trên tàu giá rẻ còn đắm mình qua những tình khúc bất hủ được lựa chọn kỹ lưỡng, đánh thức những ký ức xa xôi, làm bùng phát những cảm xúc dạt dào trong lòng khách mà chưa chắc ở nơi nào có được. Ca sĩ biểu diễn ngoài năng lực còn có nhiều trải nghiệm, đàn hát bằng tất cả nỗi đam mê bỏng cháy, biết chuyển tải những cảm xúc chân thành đến với khách.
Khi bạn ăn tối trên sông Sài Gòn đây cũng cơ hội được du ngoạn cảnh sông Sài Gòn đẹp lung linh, được thưởng thức những món ăn hấp dẫn trong khung cảnh trên sông Sài Gòn hữu tình, bạn còn được đón xem những tiết mục độc tấu, hòa tấu, múa đặc trưng, mang đậm nét văn hóa dân tộc. Tất cả làm nên một buổi tối ý nghĩa mà bạn sẽ không thể nào quên được. Hãy một lần cùng người thân, bạn bè cùng trải nghiệm một bữa ăn tối trên tàu của chúng tôi bạn nhé.  

ĂN TỐI TÀU SÀI GÒN

Ăn tối tại các nhà hàng, quán ăn đã trở nên quá bình thường và nhàm chán. Vậy thì tại sao bạn không đổi gió trải nghiệm một bữa ăn tối trên tàu đầy hấp dẫn và thú vị. Và một trong số những địa điểm nổi tiếng mà bạn có thể đến và thưởng thức đó là ăn tối trên tàu Sài Gòn. Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm bữa ăn tối trên tàu Sài Gòn giá rẻ để thưởng ngoạn một sài gòn lung linh và đầy thi vị về đêm.
Tàu Sài Gòn được thiết kế trang nhã, rộng rãi, thoáng mát, tàu có 3 tầng, sức chứa 700 khách. Mỗi tầng phục vụ ăn uống và ca nhạc theo một phong cách riêng đáp ứng nhu cầu đa dạng của quý khách, nhất là các đoàn khách nước ngoài đi theo tour.
Tầng 1 & 2: Phục vụ theo phong cách châu Á với các chương trình trẻ trung, sôi động.
Tầng 3 : Phục vụ theo phong cách châu Âu với nhạc nhẹ sang trọng.
Phục vụ hàng đêm từ 18h30. Tàu chạy từ 20g00 – 21g00 cập bến, đưa quý khách thưởng ngoạn cảnh đẹp dọc sông Sài Gòn về đêm.
Đặc biệt :  – Chương trình Buffet Du ngoạn sông Sài Gòn trưa chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ lúc 11 giờ – 14 giờ. 
- Tổ chức các Lễ hội trong năm : Đón năm mới, Giải phóng Miền Nam, Quốc khánh, Halloween, Dạ tiệc đêm đông,… 
 

Ăn tối Tàu Sài Gòn

 ĂN TỐI TÀU BẾN NGHÉ

Quý khách ăn tối trên Tàu Bến Nghé không chỉ được thưởng thức các hương vị ẩm thực ngon, hấp dẫn mà còn là nơi để các bạn thư giãn, ngắm nhìn thành phố Sài Gòn về đêm sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhờ có không gian sông nước hữu tình, các tiết mục ca múa hát cùng với những món ăn ngon sẽ đem đến cho bạn những khoảnh khắc thật lãng mạn, hạnh phúc và ý nghĩa.

Tàu Bến Nghé cung cấp nhiều món ăn Âu Á khác nhau đem tới một thực đơn vô cùng phong phú và hấp dẫn. Đặc biệt, các món ăn ở đây được chế biến bởi những đầu bếp chuyên nghiệp và có nhiều năm kinh nghiệm trong các nhà hàng nổi tiếng tại Sài Gòn.

Tàu Bến Nghé là một nhà hàng di động trên sông độc đáo. Một trong những loại hình thưởng thức ẩm thực ăn tối trên Tàu Bến Nghé đem đến nhiều cảm giác mới lạ và thú vị cho khách du lịch. Với sức chứa khoảng 900 người sẽ mang đến cho các thực khách một không gian ẩm thực vô cùng thoáng mát, sang trọng, lãng mạn và vui vẻ.

Ăn tối trên Tàu Bến Nghé giá rẻ ngoài việc được thưởng thức các món ăn ngon và tận hưởng không gian mát mẻ của sông Sài Gòn. Tàu bao gồm 3 tầng được sử dụng để phục vụ du khách ăn tối trên tàu, Qúy khách vừa ăn tối vừa thưởng thức các bản tình ca từ các ca sĩ của tàu. 

 
 
Ăn tối Tàu Bến Nghé

ĂN TỐI TÀU INDOCHINA JUNK

 

Tới Sài Gòn mà ăn tối tại các hàng quán đã trở nên quá bình thường và nhàm chán, tại sao bạn không đổi gió trải nghiệm một bữa ăn tối trên tàu Hòn Ngọc Viễn Đông đầy hấp dẫn, đầy thi vị?

Tàu Indochina Junk còn có tên gọi là Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông thuộc tổng công ty Thuyền Buồm Đông Dương là tàu bằng gỗ gồm 3 tầng, sức chứa 200 khách. Du khách ăn tối trên Tàu Indochina Junk có thể thưởng thức các món ăn ngon theo sở thích riêng của mình trong khung cảnh lãng mạn. Bên cạnh đó với các tiết mục độc tấu, hoà tấu một số nhạc cụ dân tộc cùng với  những tiết mục múa đặc trưng Việt-Chăm-Hoa K’mer sẽ đem đến cho du khách những ấn tượng sâu sắc về Sài Gòn, một vùng hội tụ, giao thoa văn hoá của nhiều dân tộc khác nhau và đã có một thời kỳ nổi tiếng với danh xưng Hòn Ngọc Viễn Đông.

Điểm đặc biệt của con tàu này là nó được thiết kế mang hơi hướng nét cổ kính thời Pháp thuộc, rất lãng mạn với gam màu gỗ cổ điển. Tuy nhiên nó cũng rất sang trọng và lung linh. Không gian tàu thoáng mát, sức chứa không quá đông, đây chính là nơi lý tưởng để chào đón những người thân hay bạn bè đồng nghiệp một bữa ăn tối trên Tàu Indochina Junk thật tuyệt vời.

Ăn tối trên tàu Đông Dương, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều điều mới lạ, trong không gian một buổi tối mát mẻ ở Sài Gòn. Bạn không những được nến thử những món ăn ngon mà còn có cơ hội hưởng thức những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc mang đậm đặc trưng Việt – Chăm – Hoa – Kh’mer…nữa. Cùng với đó là những phút giây thinh lặng, lắng tai nghe tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạn tàu, mắt ngắm nhìn khung cảnh lung linh dọc đôi bên bờ sông đang dập dìu sóng vỗ.

 
 
 
Ăn tối Tàu Indochina Junk

ĂN TỐI TÀU KING YACHT

Nếu bạn đã từng được thưởng thức các món ăn ngon trong một nhà hàng sang trọng, hiện đại và tiện nghi. Thì lần này chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho bữa ăn tối trên Tàu King Yacht sang chảnh, bên dưới là sóng nước mênh mông, những làn gió thiên nhiên, trong lành mát rượi và trên bàn là những món ăn ngon đậm chất lãng mạn. Cảnh đẹp, không khí trong lành sẽ khiến bữa ăn tối trên tàu của bạn càng thêm ngon và thư giãn tuyệt vời.

Tàu có công suất 430HP và có thể đạt vận tốc 11 hải lý/giờ. Du thuyền có 02 tầng với sức chứa tối đa 120 khách. Tầng 01 và tầng 02 khá hiện đại được trang bị âm thanh ánh sáng cho những buổi tiệc khám phá văn hóa Sài Gòn. Ăn tối trên tàu King Yacht Qúy khách được thưởng thức buổi biểu diễn âm nhạc dân tộc khá độc đáo đồng thời cung cấp cho du khách những thông tin về sự ra đời của các nhạc cụ cũng như lịch sử và văn hóa Sài Gòn. 

ĂN TỐI TÀU BONSAI LEGACY


Tàu Bonsai Legacy chính thức hoạt động vào tháng 4/2017 vừa qua, giúp du khách quốc tế có thêm lựa chọn khi du lịch thành phố Hồ Chí Minh và thưởng ngoạn ăn tối trên Tàu Bonsai Legacy. Tàu neo đậu ở Cảng Sài Gòn, ngay gần Bến Nhà Rồng, đều là những địa danh lịch sử nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh, Tàu Bonsai Legacy nhìn từ xa trở nên nổi bật với vẻ đẹp quý phái, pha trộn vẻ đẹp cổ điển của phương Đông với nét thanh lịch, tinh tế của nước Pháp.

Tàu Bonsai Legacy có sức chứa khoảng 200 khách và được thiết kế 2 tầng: tầng chính bao gồm khu vực bếp tương tác, buffet với các món ăn đặc trưng và khu vực sân khấu dành cho các hoạt động giải trí như nhạc sống, khiêu vũ. Tầng trên được bài trí giúp du khách tận hưởng một không gian lãng mạn về đêm. Đặc biệt Tàu Bonsai Legacy cũng có một khu lounge riêng và hành lang được thiết kế theo phong cách Al fresco. Không gian bên trong của Tàu Bonsai Legacy tuy không rộng nhưng vẫn tạo sự ấm cúng, sang trọng cho du khách. Và quan trọng Tàu Bonsai Legacy có thiết kế mở lý tưởng, cả khu vực chờ ở mũi tàu để du khách tha hồ ăn tối trên Tàu Bonsai Legacy và ngoạn cảnh trên sông. Từng chi tiết ở các khu vực trên tàu đều được các nghệ nhân thiết kế, chế tác thủ công để mang đến cho du khách một cảm nhận đặc biệt về sự tương tác với vẻ đẹp ấn tượng của một không gian lung linh đang lướt nhẹ phía bên ngoài. 

ĂN TỐI TÀU ELISA

Tàu Elisa là tàu nhà hàng nổi độc đáo, duy nhất trên sông Sài Gòn. Đây là tàu nhà hàng lớn nhất Việt Nam với khả năng tiếp nhận 1.000 khách cùng một lúc, có 5 tầng sử dụng với nhều không gian riêng biệt.

Khi ăn tối trên Tàu Elisa khách hàng càng ấn tượng hơn với nội thất sang trọng, kèm theo đó là những trải nghiệm về các không gian, mỗi nơi một màu, một vẻ. Tàu có 3 sảnh tiệc mang các phong cách riêng biệt và một sân thượng với không gian thoáng đạt, lãng mạn. Tàu Elisa cũng là chiếc tàu hiếm hoi có hệ thống thang máy hiện đại ngay bên trong tàu giúp khách ăn tối trên Tàu Elisa dự tiệc dễ dàng trong việc đi lại. Tàu cũng có hệ thống máy lạnh trang bị các sảnh, phòng VIP để khách hàng sử dụng khi trời nắng, nóng. Với những món ăn hảo hạng mang nhiều phong cách ( Việt, Hoa, Âu, Nhật...).  

 

ĂN TỐI TRÊN TÀU INDOCHINA QUEEN

Những bữa tiệc vui cùng gia đình và bè bạn được bài trí trong nhà hay nhà hàng hạng sang, thậm chí cả không gian sân vườn hay rooftop vẫn chưa đủ khiến Qúy khách thỏa mãn sự trải nghiệm? Qúy khách đang tìm kiếm thêm những trải nghiệm ẩm thực mới lạ để thay đổi bầu không khí hay tạo dấu ấn cho những sự họp mặt thật ấn tượng, thêm đáng nhớ? Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức ẩm thực trên sông, chúng tôi đã có những set ăn tối trên tàu hợp với ngân sách cho từng khách hàng với không gian lãng mạn. Du Thuyền Sài Gòn xin giới thiệu đến Qúy khách bữa ăn tối trên tàu Indochina Queen được tổ chức hàng đêm trên sông Sài Gòn chắc chắn sẽ mang đến cho bạn khoảng thời gian bất ngờ và đầy thú vị.

Hoạt động mỗi ngày trên sông Sài Gòn tại cảng Sài Gòn quận 4, tàu Indochina Queen với sức chứa 600 khách sẽ mang đến cho thực khách một không gian ẩm thực với rất nhiều điều mới lạ và lãng mạn. Du thuyền là sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và tân cổ điển sang trọng cùng nội thất hoàn toàn bằng gỗ. Không gian rộng rãi, thoáng mát cùng điệu nhạc dân ca quê hương sẽ biến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để thưởng thức ẩm thực và ngắm sông Sài Gòn về đêm.